Adam Hazdra

Těžké byznys ovnr v LMC, dříve produkťák Jobs.cz @AdamHazdra

Placeholdery vs. popisky: A/B test

Dvě varianty testované v rámci A/B.

Jednou větou: A/B test nám ukázal, že umístění popisků nad hledací pole, byť je to po stránce designu méně elegantní, přináší více konverzí než umístění textu v placeholderech.

Re-design nové titulky Jobs.cz byl u nás v posledních dvou měsících velké téma. Snažili jsme se to nepodcenit, hodně jsme diskutovali a načítali. Jednou z diskutovaných otázek bylo i zda pro hlavní vyhledávání umístit popisky přímo do polí formou placeholderů. Otázku vyvolal nedávný článek na NN Group.

Dvě varianty testované v rámci A/B.

Obě testované varianty, vlevo aktuální titulka

První prototyp, UX-ově produktový, počítal s popisky. Následující grafický návrh už to přetavil do placeholderů a my jsme vzhledem k blížícímu se termínu jeli podle návrhu.

Co se ale nestalo, první analýza čísel nám ukázala, že hlavní hledací pole nejsou na nové titulce zdaleka tak viditelná, jak jsme si mysleli. Jednak jsme do návrhu už asi moc dlouho koukali a druhak se zřejmě projevila výrazná fotka v hlavičce. V UX testování se to neprojevilo.

Nu což, jde o business, museli jsme to řešit. Udělali jsme A/B test, kde jsme pouze vypsali popisky nad hledací pole. Použili jsme Visual Web Optimizer a pustili na 10 % návštěv. Výsledek byl jasný po třech dnech. Verze s popiskami měla o 17 % lepší konverze, v tomto případě využití hlavních polí k hledání vůči ostatním odkazům na stránce.

Graf s výsledky AB testu ve VWO.

Oranžově stávající verze, modře verze s popisky

Potvrdili jsme tedy závěry NNG a dali zapravdu našemu kolegovi Milanu Krylovi, který byl od začátku proponentem tohoto řešení. V dohledné době umístíme popisky nad hledací pole a po skončení probíhající kampaně počátkem prosince nasadíme novou hlavičku, kde bude kladen vyšší důraz na hledání.

PS. A/B testy obvykle pouštíme na doporučovanou dobu jednoho týdne kvůli reprezentativnosti. Tentokrát jsme museli vypnout dříve kvůli tomu, že nám kód testu rozbil jinou část rozhraní. Další náklady směrem k testování jsme vzhledem k výsledkům nevynakládali. Výsledky po třech a půl dne jsou výrazné a stačí.

Za postřehy děkuji Petru Havlíkovi.