v Product Management

Nové vyhledávání na Jobs.cz: Metody, insighty, design

Je to nějaký čas, co jsme se rozhodli kompletně re-designovat Jobs.cz. První byla začátkem roku 2014 sekce Inspirace, poté detail inzerátu a odpovědní proces, následně na podzim titulní strana.

Nyní dokončujeme hlavní část našeho webu – výsledky vyhledávání (navštivte BETA verzi zde). Jde o nejpoužívanější a tudíž nejdůležitější místo na webu. Navíc předěláváme jak technologickou část, tak front-end, a to vše za chodu nemalého webu.

Následující článek shrnuje hlavní insighty, metody a principy nového designu.

Důvody redesignu

Předchozí design Jobs.cz fungoval několik let a v kombinaci s mobilní variantou dostatečně obsluhoval uživatele. Inovovali jsme samozřejmě neustále, ale drželi jsme se jednoho směru. Nárůst mobilních přístupů, postupné zaplavení webu nepotřebnou funkcionalitou a zastarávání původní technologie nás přimělo k razantnímu rozhodnutí.

Kromě přechodu na responsivní design jsme se rozhodli udělat kompletní revizi stávající funkcionality a implementovali jsme pouze to, co jsme obhájili z čísel či kvalitativního výzkumu.starý a nový design Jobs.czPersony: Užitečné, ale nestačí

Na konci loňského roku vznikly po přibližně třiceti rozhovorech naše dvě hlavní persony: Vašek, propuštěný vedoucí z automobilky ve středních letech, a Katka, sebevědomá absolventka s pár lety praxe, patříci k mladé rychlé generaci. Obě vznikly na základě hloubkových rozhovorů dle HCD metodiky, u obou jsme si zmapovali očekávání, problémy a cíle spojené s hledáním práce dle person používaných v agentuře Cooper.

Persona Jobs.cz - VašekPoužití person se nám zatím osvědčilo. Poznání je dvojí: zaprvé, persony narušily naše diskuse typu „Uživatelé/lidi/oni chtějí …“ „Podle mě by …“, však to znáte. Tyto diskuse nevymízí asi nikdy a vlastně jsou důležité, protože do dvou person prostě všechny ty desetitisíce lidí nedostaneme a okrajové případy prostě vyřešit musíme.

Zadruhé, poslední dobou zjišťuju, že budeme muset výzkum provést znova a persony doplnit, protože nám příliš nepomáhají při řešení detailů – jednoduše proto, že jsme v prvním kolem nešli do dostatečné hloubky po stránce pochopení přesného chování na internetu. Nedostatečnou znalost doplňujeme většinou ad hoc UX testem s obvykle čtyřmi pěti lidmi. Čili, persony nám dávají mantinely, ale (zatím) podle nich nerozhodujeme.

Podle čeho tedy rozhodujeme? Základem je zprioritizovaná tabulka problémů, očekávání a cílů, které jsme krom person vydestilovali z dat, business cílů, plošných průzkumů a dalších zdrojů. Na základě toho jsme také určili pořadí a důležitost jednotlivých prvků na stránce.

Prototypy: Pohyblivý drahý cíl

Prototyp nového designu jsme měli už před více než rokem, UX designer navrhnul plošší a zjednodušenou verzi, která dala webu směr a vizi. Než jsme se pustili do vývoje vznikl samozřejmě podrobný prototyp. S výměnou designéra došlo k podstatné změně návrhu, což znamenalo prodlevu a předělání již napsané funkcionality, čili přineslo prodražení.

Zajímavé také je, že vlastně dosud, několik měsíců po startu implementace, prototyp stále doplňujeme, upřesňujeme a měníme detaily. Není to tedy nic pevně daného, spíš podklad k diskusi. Podotýkám, že děláme grafické prototypy, nikoli jen wireframy, a dělá je většinou již UXák, nikoli vizuální designér. Zjistili jsme, že od vizuálního designéra potřebujeme jen konzultace a že návrhy UXáka jsou dostatečně kvalitní pro vývoj.

Proces nasazení: Nikam nespěchat

Vzhledem k důležitosti stránky jsme narozdíl od titulní strany dali vyhledávání do BETA verze a už několik týdnů sbíráme zpětnou vazbu. I samotný přechod bude pozvolný, do nové verze budeme směřovat více a více lidí, ale ne všechny najednou. Hlavní přechod se uskuteční v červenci a srpnu, do té doby uvidíte řadu úprav od stávající podoby v BETA verzi.

Ach ten minimální produkt

Agilní přístup mám rád, vyhovuje mi to, že každý den určuju jako produkťák priority, mohu je měnit, že mám přesný přehled o tom, co se děje, a že z našeho týmu vývojářů neustále padají nové, dokončené věci, které se rychle dostávají uživatelům.

Potíž je v tom, že to kombinujeme s KPIčky, která nám určují de facto výdaje na výrobu, tudíž hodně věcí postupem kvartálů osekáváme a nedostanou se do minimálního produktu. To se v některých případech týká i vyhledávání.

Dobrý postřeh k tomu má ale Robert, business owner Jobs.cz. Ten říká, že metodika minimálního produktu má odlišnou dynamiku ve firmě s etablovaným produktem. Lidé mají nastavena očekávání a není rozumné vystřelit úplně osekanou verzi a pak zkoušet a přidávat, protože to poškozuje uživatelský zážitek. Zkrátka náš MVP je hodně definován stávajícími business modely a chováním uživatelů, takže je nakonec dost obsáhlý. (Myslím, že podobně na tom je Seznam.cz, který má už dlouho v BETA verzi novou titulku.)

Není to ale zase tak frustrující – koneckonců, kdybychom měli úplnou svobodu dělat (rozuměj nasadili všechny ty zbylé libůstky), co bychom chtěli, dělali bychom to nejpodstatnější?

Komunikace

Pro účely komunikace směrem k B2C jsme udělali stránku s přehledem novinek. Směrem k B2B jsme udělali přehledovou elektronickou brožuru a vyškolili sales, aby zodpověděl jakoukoli otázku a připravil klienty na to, že začnou pozorovat změny.

search_brozuraInsighty a design

Důraz jsme položili na funkčnost. Za ty roky se na Jobs.cz dostalo hodně balastu, používali jsme třísloupcový layout, prostě odváděli jsme lidi pryč od toho, co přišli dělat. Nový design proto zdůrazňuje datum vydání inzerátu a dobu, kdy končí, aby Vaškovi usnadnil orientaci v nových a končících nabídkách.

Máme jen jeden sloupec s výsledky. Přemýšleli jsme o pravém doplňujícím sloupci, ale nenašli jsme pádný důvod (rozuměj obsah mimo bannerů a proma dalších věcí z naší dílny).

jobs_search_prototypKomerční banner jsme sice ponechali, ovšem přemýšlíme nad propagací našich klientů jinak, takže jde o dočasné řešení.

Filtry jsme ponechali pouze ty, které se skutečně používaly, a přidali jsme dva, po kterých byla poptávka (jazyk a čas zveřejnění).

Perex inzerátu jsme skryli, testy nám ukázaly, že to přináší větší konverze.

Vyhledávání běží nově na SOLRu, našeptávače jsme si napsali sami, jelikož nám nevyhovoval Select2.

Není asi bez zajímavosti, že na Jobs.cz pracuje aktuálně pět php programátorů, jeden a půl javisty, půlúvazkový front-enďák a tester. Tým doplňuje produkťák, marketér, UX designér a business owner. Samozřejmě máme další týmy okolo (sys, tech, marketing, sales), ale hlavní část Jobs.cz dělá 12 lidí.

Závěry a výhled

Přechod na komplet nový design celého webu je u nás dlouhodobá záležitost, která vzhledem ke komplikovanosti a propojenosti webu a centrální roli hledání potvrvá ještě přibližně rok.

Hlavní ponaučení je, že kdybych se do toho pouštěl znovu, neinvestoval bych do dvou návrhů, ale držel bych se jednoho a ten pak upravoval, abych ušetřil čas a zdroje. Jinak bych ale postupoval téměř stejně – analýza všeho, co se hýbe, agenturní výzkumy a hloubkové rozhovory poskytují dobrý základ pro prioritizaci a eliminaci funkcionality; díky agilnímu vývoji a BETA verzi dostáváme věci rychle ven a zkoušíme. Přechod bych i tak dělal pozvolný, abychom nenarazili např. na problémy hardwaru.

Pokud se na věc podívám z velkého nadhledu, jde vlastně o zastaralý přístup k vyhledávání, protože nereflektuje individuální potřeby a preference. Proto už nyní pracujeme na personalizaci, implementujeme doporučovací engine a děláme další věcech, které nakonec hledání nahradí.


Za postřehy a doplnění děkuji Robertu Plemátlovi, business ownerovi Jobs.cz

 

 

 

 

 

Přidat komentář

Komentář